hhbg

Nyheter

Markedsstørrelse og prognose for stålmøbler

Markedsstørrelse og prognose for stålmøbler

Markedsstørrelsen for stålmøbler ble verdsatt til USD 591,67 milliarder i 2020 og er anslått å nåUSD 911,32 milliarder innen 2028, vokser på enCAGR på 5,3 % fra 2021 til 2028.

Møbelvirksomheten forventes å dra nytte av den raske ekspansjonen av byggesektoren, samt investeringer i smartbyprosjekter.Økte markedsføringstiltak for bruksklare møbler i nærings- og boligbygg for å tiltrekke flere forbrukere og inngå bedre avtaler forventes å drive markedsvekst.Global Steel Furniture Market-rapporten gir en helhetlig evaluering av markedet.Rapporten tilbyr en omfattende analyse av nøkkelsegmenter, trender, drivere, begrensninger, konkurranselandskap og faktorer som spiller en betydelig rolle i markedet.

微信图片_20220324093724

Global definisjon av markedet for stålmøbler

Metallmøbler er en slags møbler som er laget av metalldeler.Jern, karbonstål, aluminium og rustfritt stål er bare noen få av metallene som kan brukes.Jern og stål er mye brukt i en rekke bruksområder, fra kontormøbler til utendørsmiljøer.Rustfritt stål brukes mye i de mest metallbaserte moderne hjemmemøblene.Rustfritt stål brukes i mange hengsler, lysbilder, støtter og kroppsdeler.På grunn av sin store strekkfasthet kan den påføres med hule rør, noe som reduserer vekten og forbedrer brukertilgjengeligheten.Stål er en må-ha-komponent.Stålinnhold har blitt en av de viktigste indikatorene på produktytelse og levetid.Ståls betydning i møbelindustrien kan ikke overvurderes.

Stål brukes i produksjonen av en rekke møbelprodukter.Ståls overlegne holdbarhet, kombinert med høy strekkfasthet, sikrer at sluttproduktet er av god kvalitet.Som et resultat kan vi hevde at stål alene gir et egnet grunnlag for fremstilling av mange av stålindustriens varer.Mange små og store bedrifter som driver med levering av møbler begynner å bli interessert i stålbaserte gjenstander.Stål brukes i møbelindustrien for å lage en rekke varer.Mange av møbelindustriens produkter består av ulike ståldeler.

Disse stålvarene gir sluttproduktene nødvendig styrke, form, troverdighet og holdbarhet.Møbler er et begrep som brukes for å beskrive bevegelige ting som brukes til å hjelpe menneskelige aktiviteter som sitteplasser (f.eks. stoler, krakker og sofaer), spisestue (bord) og sove (f.eks. senger).Møbler kan også brukes til å oppbevare gjenstander eller til å holde gjenstander i en behagelig høyde for arbeid (som horisontale overflater over bakken, som bord og pulter) (f.eks. skap og hyller).Møbler er en type dekorativ kunst og kan være et designprodukt.Møbler kan tjene et symbolsk eller religiøst formål i tillegg til sin funksjonelle plikt.

Global stålmøbelmarkedsoversikt

Utvikling av infrastruktur er det viktigste elementet som påvirker økonomiene i både utviklede land og utviklingsland.De økonomiske komponentene i landets utvikling har innvirkning på produktivitet og byggeutvidelse.En annen sentral årsak til vekst i infrastruktur er verdensbefolkningens økonomiske fremgang.Et av hovedelementene som driver etterspørselen etter møbler er det økende ønsket om kommersielle og boligmiljøer med skadebestandige egenskaper.Næringens størrelse vil vokse enda mer etter hvert som middelklassens inntekter øker og staten investerer i infrastrukturutvikling.I tillegg, da flere begynte å jobbe hjemmefra, endret forbrukernes kjøpsmønstre seg dramatisk.

Individuelle land, derimot, så en boom i sine lokale markeder som følge av import- og eksportbegrensninger, og deres avhengighet av import ble dramatisk redusert.Millennials økte utgifter til møbler, kombinert med deres økte merkevarebevissthet, driver markedet til høyere salg i løpet av forskningsperioden.Den enorme utviklingen innen e-handelsplattformer fremskynder markedets vekst i utviklede land.De forskjellige karakteristiske designene og modellene av møbelprodukter de tilbyr driver også denne økningen.Muligheter oppstår i en rekke sektorer av utviklingsøkonomier, der et høyt nivå av disponibel inntekt er en nøkkelfaktor.På global skala streber industrien kontinuerlig etter å innovere og presentere produkter som vil appellere til et bredt spekter av livsstiler og personer.

COVID-19-sykdom begynte å spre seg over verden i første halvdel av 2020, og infiserte millioner av mennesker globalt, noe som fikk store land rundt om i verden til å innføre fotforbud og ordre om arbeidsstans.De fleste sektorer, bortsett fra medisinsk utstyr og livsstøtteprodukter, har blitt alvorlig forstyrret, inkludert stålmøbelindustrien.Virksomheten forventes å stige etter hvert som nye boligutviklinger utvikles rundt om i verden.Den kontinuerlige utviklingen av smartbyer, samt byggebransjens vekst, forventes å drive betydelig etterspørsel etter møbelløsninger.

Flere forbrukere og bedre rabatter vil bli tiltrukket av en spredning av markedsføringskampanjer, inkludert ferdige møbler for boliger og kommersielle bygg, som driver industriens ekspansjon.Ved å inngå avtaler med byggevirksomheter forventes møbelprodusenter å få et konkurransefortrinn.Infrastrukturutvikling er en viktig drivkraft bak økonomiene i både utviklede land og utviklingsland.De økonomiske komponentene i et lands vekst har innvirkning på dets effektivitet og byggeutvikling.Økonomisk utvikling blant den verdensomspennende befolkningen er en kritisk faktor for utvikling av infrastruktur, i likhet med den økende etterspørselen etter bolig- og kommersielle rom med skadebestandige kvaliteter.

Global markedssegmenteringsanalyse for stålmøbler

Det globale stålmøbelmarkedet er segmentert på grunnlag av type, anvendelse og geografi.

微信图片_20220324094046

Stålmøbelmarked, etter type

• Rustfritt stål
• Mildt stål

Basert på type, er markedet delt inn i rustfritt stål og mildt stål.Produktsegmentet gir data om hvert produkts markedsandel så vel som dets respektive CAGR gjennom den anslåtte perioden.Den gir dyptgående markedsinnsikt ved å legge ut informasjon om produktprisfaktorer, trender og fortjeneste.Den fremhever også de siste produktfremskritt og markedsinnovasjoner.

Stålmøbelmarked, etter søknad

• Kommersiell
• Bolig

Basert på søknad er markedet delt inn i kommersielle og boliger.Applikasjonssegmentet deler opp produktets mange bruksområder og gir statistikk over hvert segments markedsandel og vekstrate.Den går gjennom varenes mulige fremtidige bruksområder samt variablene som driver og begrenser hvert bruksområde.

Stålmøbelmarked, etter geografi

• Nord Amerika
• Europa
• Asia Pacific
• Resten av verden

Basert på regional analyse er The Global Steel Furniture Market klassifisert i Nord-Amerika, Europa, Asia og Stillehavsområdet og resten av verden.Fremveksten av industrien blir drevet av utvidelsen av hotell- og eiendomsbransjen, samt økende disponibel inntekt, spesielt i urbane regioner.Parallelt med dette har store globale produsenter begynt å flytte sine produksjonssentre til asiatiske nasjoner som India og Kina, på grunn av lave lønnskostnader og dyktig arbeidskraft, noe som forventes å ha en positiv innvirkning på møbelindustriens fremtid.

Nøkkelspillere

Studierapporten "Global Steel Furniture Market" vil gi verdifull innsikt med vekt på det globale markedet.De største aktørene i markedet erCOSCO, Atlas Commercial Products, Meco Corporation, Hussey, Samsonite, Foshan KinouWell Furniture, Gopak.Seksjonen for konkurranselandskap inkluderer også nøkkelutviklingsstrategier, markedsandeler og markedsrangeringsanalyse av de ovennevnte aktørene globalt.


Innleggstid: 24. mars 2022
//